• Polityka prywatności aplikacji mobilnej

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej SONIC PILSE 10K (zwanej dalej "aplikacja"). Piotr Siwy, będący Właścicielem firmy PS Labs  w Szczejkowicach, przy ul. Palowickiej 88, NIP: 6281714101 (dalej "Organizator"),  traktuje ochronę prywatności w Internecie Użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej SONIC PULSE 10K za pośrednictwem Apple AppStore i  Google Play store priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.

2. Aplikacja SONIC PULSE 10K jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem:

- w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play store ;

- w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z  Apple AppStore

3. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia urządzenia mobilnego z Internetem. Niektóre funkcjonalności aplikacji wymagają także posiadania przez urządzenie mobilne aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR. Aplikacja rejestruje też dzwięk na potrzeby wyłącznie wyświetlania natężenia dzwięku.

4.  Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.

5. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

- pamięci urządzenia i aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR,

- rejestracja dzwięku, na potrzeby wyświetlenia nateżenia dzwięku.

7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.

8. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz Apple Appstore oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store oraz Apple Appstore.